1. Cách cài đặt FASTPANEL

Giới thiệu

Để cài đặt FASTPANEL cần có một máy chủ ảo hoặc máy chủ chuyên dụng với hệ điều hành là Debian 8, Debian 9, Debian 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 hoặc CentOS 7. Ở đây, tôi khuyến khích các bạn chọn CentOS vì tính ổn định và dễ bảo trì.

Các bước cài đặt:

Xin lưu ý rằng bảng điều khiển chỉ có thể được cài đặt trên hệ điều hành mới được cài đặt (chỉ hỗ trợ Debian 8, Debian 9, Debian 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 và CentOS 7). Không thể cài đặt trên máy chủ đã có các thành phần khác liên quan đến webserver như: Nginx, Apache, PHP, MySQL, MariaDB,….!


1. Kết nối với máy chủ của bạn qua SSH bằng mật khẩu gốc của bạn

ssh root@your.ip.server

2. Nếu tiện ích wget chưa được cài đặt trên máy chủ của bạn, hãy thực hiện các lệnh sau để tải nó:

 Debian / Ubuntu:

apt-get update; apt-get install wget

CentOS:

yum makecache; yum install wget

3. Bắt đầu cài đặt FASTPANEL bằng cách chạy lệnh sau:

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O - | bash -

4. Sau khi cài đặt thành công FASTPANEL, bạn sẽ nhận được thông báo về tài khoản để truy cập:

Congratulations! FASTPANEL® successfully installed and available now for you at https://1.2.3.4:8888 
Login: fastuser
Password: randompassword

5. Trong lần đăng nhập đầu tiên của bạn, FastPanel sẽ yêu cầu bạn xác nhận giấy phép (lic) để kích hoạt. Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn, dữ liệu giấy phép (lic) sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Gửi bình luận

Bình luận Bài Viết

Liên Hệ Với Tôi

Bạn hãy hoàn tất nội dung theo yêu cầu dưới đây. Tôi sẽ hồi đáp cho bạn sớm nhất có thể.